Interim Opdrachten

De voordelen van een tijdelijke opdracht
een overeenkomst met duidelijke afspraken
een vast tarief
vastlegging van de inhoud en de duur van de opdracht
een gekwalificeerde inhuurkracht
periodiekĀ  voortgangsoverleg metĀ de opdrachtgever
tijdelijke opdrachten op basis van enkele uren/dagen/weken