Loonadministratie en HRM

Aan de hand van door u aan te leveren mutaties zorgen wij voor een snelle en accurate uitvoering van al uw administratieve salariswensen.

De mutaties worden verwerkt met professionele software en specialistische kennis voor een optimale en complete verzorging van uw salarisadministratie.

Wij zorgen o.a. voor:
Verstrekking van salarisstroken
Betaalstaat voor de nettolonen en eventuele spaarloonregelingen
Tijdige aangifte loonbelasting
Jaarlijks de jaaropgaven voor uw medewerkers

Voor HRM zaken zorgen wij voor: Personeelscontracten en dossiervorming alsmede ziekmeldingen e.d.